Vypalovačky elektrické

Aktuálně nedodáváme žádný typ elektrické vypalovačky.

VP500

V minulosti jsme úspěšně dodávali typ VP500, ale s ohledem na komplikovanost vyřizování reklamací u zahraničního výrobce, které občas vznikaly (jako je obvyklé u tepelných elektrických spotřebičů), jsme přestali tento typ nabízet. Adekvátní náhradu jsme zatím nenalezli.

Jedná se o elektrickou vypalovačku napájenou síťovým napětím 230 VAC o výkonu 500 W. Je částečně demontovatelná, má odnímatelný přítlačný držák. Matrice cejchu i držák se na tělo VP500 šroubuje za studeného stavu. Maximální dosahované teploty se pohybují od 400 °C do 500 °C, proto je nezbytná velká opatrnost, aby nedošlo ke zranění popálením.

Časy ohřevu a chládnutí VP500, při teplotě okolí 20 °C, v kombinaci s cejchy typizovaných profilů z mosazi:

VP500 s matricí Ø 70 mm Ø 40 mm 50 × 20 mm
Ohřev [minut] 40 až 60 15 až 20 15 až 20
Chládnutí [minut] 90 až 120 cca 60 cca 60
Výžeh [vteřin] 7 až 10 2 až 3 2 až 3
Složená VP500      Rozebraná VP500