Speciálně pro včelaře

 

Zřejmě díky ekonomicky těžké době, či morálnímu úpadku společnosti, je čím dál nutnější chránit svůj majetek. Zcizují se kupodivu už i včelí úly, či jen jejich části.

Cejchy na dřevěné včelí úly - nástavky i rámky

Matrice pro včelaře rozlišujeme podle potřeby použití:

  1. nástavky (profil matrice Ø 70 mm),
  2. rámky (profil matrice 70 × 30 mm) - označené na horní loučky běžné šířky 25 mm - motiv tedy bývá max. 22 mm vysoký.

Před vytvořením Vašeho návrhu, Vám doporučujeme prohlédnout si databázi již používaných značek na www.vcelarskecejchy.cz.

A následně, po Vašem prvním cejchování, doporučujeme Váš vypálený motiv si vyfotit a zaregistrovat do uvedené databáze.

Několik ukázek pro inspiraci:

Rámky s cejchem nahoře      Rámky s cejchem zboku

     

Nástavek a rámky shora      Nástavek a rámek zboku

Poznámka: na fotkách lze vidět cejch i na čele rámků. Tento typ po naší zkušenosti ale nedoporučujeme - značení tímto způsobem je velmi pracné (je potřeba značit jako destičku - celý rámek se značí nešikovně). Mnohem příjemnější a rychlejší je označit všechny rámečky v nástavku najednou.

Označování nedřevěných částí včelích úlů

Některé úly jsou z materiálů, do kterých nelze vypalovat cejch, u běžných dřevěných úlů zase bývá často plechová stříška. Protože jsme zaznamenali zájem včelařů, kterým se ztrácely střechy z úlů, i včelařů s nedřevěným povrchem nástavků, nabízíme možnost si je označit stejným motivem jako mají na svém cejchu, blíže viz Šablony a planžety.

Příklad značení střech úlů:

Na odmaštěný povrch umístíme planžetu      Stříkáme pokud možno kolmo      Po nástřiku opatrně nadzvednutím sejmeme planžetu

     

Povedlo se, drobná kapka nevadí      Všechny úly mohou být jednotně označeny