Matrice

Nejdůležitější věcí pro označování cejchem je právě matrice, protože na ní je vytvořen negativ motivu, který se přenese (vypálením, vymražením, nebo tlakem) na zvolenou věc.

Matrice může být vyrobena z několika materiálů, každý má svá negativa a pozitiva. Více o materiálech viz článek Mosaz nebo železo. Většinou kombinujeme mosaz s vypalovačkami, železo pak je vhodné pro ohřev v ohni aj. vysokoteplotních zdrojích tepla.

Mosaz - pro vypalovačky

Mosaz je bezpochyby nejlepším materiálem pro cejchovací matrice, u jejího ohřevu však musíme zaručit nepřesažení teploty cca 500 °C, což lze zajistit pouze vhodnými vypalovačkami.

Aktuálně nabízený typ VP21 ohřívá matrici od středu. Proto, je nejvhodnější tvar matrice pro tuto vypalovačku kruhový. Ideální profil matrice je 70 mm. Motiv na ní může být menší, přesto doporučujeme maximálně využít plochu matrice.

Návrhy matric je dobré vždy konzultovat, jsou-li v pořádku, automaticky obdržíte cenovou nabídku. Viz detaily tvorby ceny.

Mosazné matrice lze ve studeném stavu jednoduše na vypalovačkách zaměňovat.

Železo - pro vysokoteplotní/ruční ohřev

Matrice ze železa jsou vhodné pro nekontrolované nahřívání v ohni, aj. vysokoteplotních zdrojích. Zvládnou bez problémů vysoké teploty a jsou mechanicky odolnější.

Železná matrice

Hlavní nevýhodou železa je horší tepelná vodivost.

Mezi další nevýhody železa patří koroze a také malá tepelná setrvačnost (matrice dost rychle ochladne), proto je vhodné ji neustále udržovat rozžhavenou (např. stále pod plamenem hořáku), to přinese pozitivum v podobě stabilizace teploty.