Šablony a planžety

Provádíme grafické návrhy s následnou výrobou planžet a šablon z nerez plechu pro několik druhů využití.

Planžety pro nástřik, sítotisk, atd.

Na některé materiály nejde cejch vypálit, či vymrazit, případně to jde, ale jen špatně. Je potřeba použít jinou označovací techniku. Např. nanesení barvy nástřikem, sítotiskem aj. metadomi, přes motiv cejchu v planžetě.

Planžety pro nástřik

Speciální grafická úprava návrhu je nezbytná. Jedná se o optimalizaci návrhu pro laser a především je potřeba doplnit do návrhu tzv. můstky. Ty mají za úkol zpevnit celý motiv a zajistit aby se vnitřní části motivu nepropadly.

Obvykle pro tyto účely používáme nerez plech tl. 0,5 mm, minimálně 250x250 mm velký a motiv je vypalován laserem.

Příklad použití planžety pro nástřik je zde.

Centrovací šablony

Někdy vznikne potřeba mít vypálen větší motiv než je technicky možné vyrobit, či rozumné vůbec dělat. Řešením je rozdělit zamýšlený motiv na dílčí části a ty vypalovat postupně. Aby všechny výžehy byly ve stejných místech a stejně od sebe vzdáleny ve všech případech, je dobré použít centrovací šablonu. Ta zajistí přesné přiložení matrice při vypalování do požadovaných míst.

V hranách otvorů pro matrice jsou tzv. vodící límce, ty přesně vedou žhavou matrici, až k dosednutí na vypalovanou plochu. Nerez je naštěstí špatný tepelný vodič a tak při krátkodobém přiložení matrice, nemusíme mít obavu s přílišného ohřívání šablony.

Nejčastějším materiálem pro tento účel je nerez plech tl. 1,0 mm, velký dle požadavků. Otvory jsou vypalovány laserem a límce ohýbány na přesném ohybovém stroji.

Ukázka centrovací šablony se 2 matricemi (grafika + text):

Ukázka centrovací šablony se 2 matricemi - 1      Ukázka centrovací šablony se 2 matricemi - 2

Planžety pro výrobu elektroniky

Planžety pro nanášení pájecí pasty a lepidel ve výrobě elektroniky jsou speciální kategorií oboru. Podklady pro jejich výrobu by měly být ve formátu Gerber RS-274X. Vznikají jako jeden z výstupů návrhových systémů pro plošné spoje.

Materiály v této oblasti jsou silné 50µm až 300µm a pro potřebnou jemnost a přesnost je motiv leptán.