Všeobecné informace k výrobě cejchů

Navrhujeme a vyrábíme cejchy pro všechny:

 • ty, kteří chtějí odlišit svůj majetek, či výrobky, od ostatních,
 • kdož pracují se dřevem (stolaře, truhláře, bednáře, včelaře, aj.),
 • tvůrce výrobků z kůže (brašnáře, sedláře, ševce, aj.),
 • výrobce propagačních předmětů a ozdob,
 • vyznavače BDSM,
 • chovatele dobytka a kovboje,
 • skauty, trampy, woodcraftery a indiány.
Výžeh cejchu s otazníkem

Není-li právě Vaše zájmová skupina v tomto seznamu, rádi ji tam doplníme.

Umíme vyrobit v oblasti cejchů téměř cokoliv, díky profesionálnímu softwaru a modernímu CNC automatu. Jste tedy omezeni jen limitem vlastní představivosti a limitem Vašich finančních možností.

Stručně řečeno – čím jemnější a složitější motiv, tím dražší.

Přesněji – celková cena se skládá z ceny:

 • práce grafika, který Váš návrh zpracovává,
 • programu pro CNC automat, který operátor CNC musí vytvořit z připravených grafických dat,
 • materiálu matrice,
 • režijních nákladů,
 • strojového času CNC výroby.
  * Poznámka: Strojový čas je velmi zásadní pro tvorbu ceny (hodina na automatu je drahá) a čím více nástrojů automat použije, především pak čím jemnější frézky a čím více jemných detailů je v motivu, tím je tento čas delší a tedy cena vyšší. Proto je vždy nutná konzultace a poptávka.

Co se týká jemnosti motivu, je potřeba také brát ohled na to, že je-li motiv příliš jemný, dojde při výžehu ke spečení blízkých čar, či objektů. Pro vypalování do dřeva tedy nedoporučujeme mít mezery menší jak 1 mm. Ideální mezera pro výžeh do dřeva je 2 mm a více, "čára" pak od tloušťky 1 mm. Obecně platí, že čím je motiv hrubší, tím hlouběji ho lze vypálit, při rozumné čitelnosti, či rozpoznání grafiky. Výhody hluboce vypáleného motivu jsou jasné.

Materiál matrice se volí dle způsobu ohřevu:

 • železo - pro vysokoteplotní ohřev plamenem (plynové vypalovačky a hořáky, nebo v ohni).
 • mosaz - pro nízkoteplotní ohřev elektrickými vypalovačkami.
 • nerez - pro vysokoteplotní ohřev plamenem, má však výrazně horší tepelné vlastnosti než železo.