Speciálně pro včelaře

Zřejmě díky ekonomicky těžké době, či morálnímu úpadku společnosti, je čím dál nutnější chránit svůj majetek. Zcizují se kupodivu už i včelí úly, či jen jejich části.

Cejchy na dřevěné včelí úly - nástavky i rámky

Díky značnému zájmu včelařů jsme připravili speciální nabídku mosazných matric pro elektrickou vypalovačku. Podle použití jde o 3 základní velikosti cejchovacích matric pro:

  1. nástavky (profil Ø 70 mm),
  2. rámky označené na čelo, nebo širší horní loučku (profil Ø 40 mm),
  3. rámky označené na horní loučky běžné šířky (profil 50 × 20 mm).

Před vytvořením Vašeho návrhu, Vám doporučujeme prohlédnout si databázi již používaných značek na www.vcelarskecejchy.cz.

A následně, po Vašem prvním cejchování, doporučujeme Váš vypálený motiv si vyfotit a zaregistrovat do uvedené databáze. Toto případně můžete provést i z obrázkem návrhu motivu, který od nás získáte. Na požádání odešleme Vaše podklady do této databáze za Vás.

Několik ukázek pro inspiraci:

Rámky s cejchem nahoře      Rámky s cejchem zboku

     

Nástavek a rámky shora      Nástavek a rámek zboku

Označování nedřevěných částí včelích úlů

Některé úly jsou z materiálů, do kterých nelze vypalovat cejch, u běžných dřevěných úlů zase bývá často plechová stříška. Protože jsme zaznamenali zájem včelařů, kterým se ztrácely střechy z úlů, i včelařů s nedřevěným povrchem nástavků, nabízíme možnost si je označit stejným motivem jako mají na svém cejchu, blíže viz Šablony a planžety.

Příklad značení střech úlů:

Na odmaštěný povrch umístíme planžetu      Stříkáme pokud možno kolmo      Po nástřiku opatrně nadzvednutím sejmeme planžetu

     

Povedlo se, drobná kapka nevadí      Všechny úly mohou být jednotně označeny