Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny obchodním a občanským zákoníkem v platných zněních.

Platební podmínky

Typ platby lze zvolit již při objednání a pak během realizace zakázky.

Dobírka je volba pro Vás, kteří upřednostníte platbu v hotovosti. K ceně zakázky je nutno připočítat 150 Kč s DPH poštovné a doběrečné.

Zálohová platba je pro ty, kdo preferují bezhotovostní styk. Poštovné je pak v ceně zakázky. Vyjímkou jsou drobné zakázky s celkovou hodnotou nižší než 3000 Kč bez DPH, u těchto zakázek účtujeme expediční poplatek 100 Kč bez DPH.

Přeprava

Aktuálně preferujeme služby České Pošty, s.p. Balík Do ruky a Balík Na poštu. Všechny balíky jsou elektronicky evidovány ještě dříve, než od nás odejdou. Díky tomu, můžete jejich cestu k Vám sledovat online, o čemž Vás Česká Pošta, s.p. v den expedice vyrozumí e-mailem a SMS.

Jednáme i s jinými balíkovými přepravci, pro širší nabídku, zkvalitnění doručování a lepší ceny.

Životní cyklus zakázky

  1. Po Vašem prvním kontaktu do 1 prac. dne odpovíme, případně potvrdíme objednávku.
  2. V případě jednoznačnosti zadání a jsou-li podklady v pořádku, zrovna odešleme cenovou nabídku pro danou zakázku. Případně se ještě před odesláním nabídky domluvíme na nejasnostech.
  3. Realizace zakázky započne po Vašem odsouhlasení nabídnuté ceny. * Poznámka: Vněkterých případech si o ceně uděláte představu už z informací na těchto stránkách.
  4. Následuje grafický návrh z jakýchkoliv dodaných podkladů, ať už v digitální, nebo papírové podobě. Zpracovaný výsledek Vám pro kontrolu ještě pošleme k potvrzení.
  5. Po té provádíme CNC obrobení zvoleného materiálu do konečné podoby matrice cejchu.
  6. Vyrobenou matrici cejchu vyfotíme a pak je zabalena a společně s případnými dalšími věcmi (vypalovačkou, držákem, atd.) připravena k expedici.

Termínově se snažíme vtěstnat celý popsaný proces do 2 až 4 týdnů. O aktuálním stavu a předběžném termínu dodání Vás budeme informovat již v nabídce.

Slovenské zákazníky neodmítáme. O platbách, typu a ceně přepravy na Slovensko jednáme individuálně.