Matrice

Nejdůležitější věcí pro označování cejchem je právě matrice, protože na ní je vytvořen negativ motivu, který se přenese (vypálením, vymražením, nebo tlakem) na zvolenou věc.

Matrice může být vyrobena z několika materiálů, každý má svá negativa i pozitiva. S volbou materiálu Vám může pomoci článek Mosaz nebo železo. Většinou kombinujeme mosaz s elektrickou vypalovačkou, železo pak s plynovou vypalovačkou, hořákem, případně je vhodné pro ohřev v ohni.

Mosaz - pro elektrické vypalovačky

Mosaz je bezpochyby nejlepším materiálem pro cejchovací matrice, u jejího ohřevu však musíme zaručit nepřesažení teploty cca 500 °C, což lze zajistit pouze elektrickými vypalovačkami.

Aktuálně nabízený typ el. vypalovačky, VP500, ohřívá matrici od středu. Proto, je nejvhodnější tvar matrice pro tuto vypalovačku kruhový. Ideálně od Ø 30 mm do Ø 70 mm. U menších průměrů se špatně dodržuje kolmost při vypalování a větší průměry se hůře (pomaleji) rozehřívají. Maximální, odzkoušený a vyráběný průměr je Ø 100 mm, vhodné je však nepřekročit doporučených 70 mm.

Pro včelaře jsme sjednotili 3 základní profily: Ø 70 mm, Ø 40 mm a 50 × 20 mm. Zde jsou základní ceny:

Profil Cena bez DPH Cena s DPH 21%
Ø 70 mm 2 000 Kč 2 420 Kč
Ø 40 mm 1 500 Kč 1 815 Kč
50 × 20 mm 1 500 Kč 1 815 Kč
Sada mosazných matric

V základní ceně je jednoduchá grafika, nebo jednoduchý text (několik znaků), rámeček (šestihran, kruh, případně jiný), cena materiálu, cena zpracování dat a CNC obrobení.

Složitější návrhy a jemnější grafika je potřeba konzultovat (nechat si vypracovat nabídku). Viz detaily tvorby ceny.

Mosazné matrice lze ve studeném stavu jednoduše na el. vypalovačkách zaměňovat díky upevnění přes středový závit. Výška každé matrice je 25 mm, z toho 3 mm je hloubka motivu.

Železo - pro vysokoteplotní ohřev

Matrice ze železa jsou vhodné pro plynové vypalovačky, hořáky a nahřívání v ohni. Zvládnou bez problémů vysoké teploty a jsou mechanicky odolnější.

Železná matrice určená pro plynovou vypalovačku a držák D60-21

Hlavní nevýhodou železa je horší tepelná vodivost. Díky tomu např. u kartušových vypalovaček, či ohřevu jedním menším hořákem, není vhodné dělat motiv matrice větší než cca Ø 70 mm. Kraje motivu mají mnohem nižší teplotu než střed a dochází k nestejnoměrnému prohřátí, což je často i vidět na výsledném výžehu. Velmi však záleží na výkonu hořáku, jeho seřízení a vzdálenosti od matrice.

Mezi další nevýhody železa patří koroze a také malá tepelná setrvačnost (matrice dost rychle ochladne), proto je vhodné ji neustále udržovat rozžhavenou (např. stále pod plamenem hořáku), to přinese pozitivum v podobě stabilizace teploty.

Výška je u železných matric závislá na druhu ohřevu. Standardně pro hořáky a plynové vypalovačky bývá tloušťka 6 až 8 mm a pro ohřev v ohni (kvůli potřebné setrvačnosti) bývá masiv větší, tzn. 12 až 20 mm. Hloubka motivu u obou obvykle 2 až 3 mm.